Czym jest patyna?

Patyna to stan zachowania danego obiektu, jego powierzchni wraz z całym brudem, kurzem, zniszczeniami poczynionymi przez czas, światło i użytkowanie oraz zużyciem poszczególnych części, szczególnie ruchomych, np. zawiasów, prowadnic, ślizgów, szuflad, uchwytów itp.

Patyna jest jednym z najważniejszych kryteriów rozpoznawania dawnych mebli, gdyż jest bardzo trudna do podrobienia, niestety często niszczona przez nieodpowiedzialnych konserwatorów.  Patyna to również cienka warstewka o niebieskozielonej barwie na powierzchni miedzi i jej stopów jako skutek działań atmosferycznych. Patyna może być wytworzona sztucznie na rzeźbach i przedmiotach artystycznych.

You are currently viewing Czym jest patyna?