Front falisty czy ryzalitowy?

Front falisty – kształt lica wielu mebli skrzyniowych (np. komody) mających falistą linię, zazwyczaj wypukłą pośrodku, a wklęsłą po bokach; profil charakterystyczny dla rokoka, rozpowszechniony w poł. XVIII w.

Front ryzalitowy – front mebla skrzyniowego z wysuniętą do przodu częścią środkową, zw. ryzalitem.