Czym jest snycerstwo?

Snycerstwo jest to bardzo stara sztuka rzeźbienia w drewnie, a także w kamieniu i kości, wykonywana specjalnymi dłutami, nożami i narzędziami stolarskimi. Snycerstwo należy do najstarszych technik artystycznych i było rozpowszechnione w gotyku i renesansie. Meble rzeźbione wykonywano z drewna, a także z kamienia i metalu.